Kompetencje nauczyciela 21 wieku

Rzetelny profesor to osoba, która umie zainspirować swoich uczniów do kształtowania swoich zainteresowań i pasji. Potrafi on zaadaptować swoje metody edukowania do indywidualnych potrzeb każdego ucznia, dzięki czemu każdy może osiągnąć powodzenie. Sztuka zbudowania pomocnej atmosfery w klasie ale również zachęcanie do debaty i wymiany pomysłów to następne cechy wyśmienitego nauczyciela. On/ona jest autorytetem dla swoich uczniów, ale równocześnie jest otwarty/a na ich opinie i sugestie. Porządny pedagog to szczególnie postać, jaka umie zaszczepić w uczniach chęć do kształcenia się i rozumienia odkrywczych spraw.

Porządny profesor to też osoba, jaka stale się rozwija i rozszerza swoją wiedzę z danego tematu, co umożliwia mu/jej na zapewnianie słuchaczom najnowszych informacji i ciekawostek. Umie on/ona też odnotować i rozwijać talenty i zainteresowania swoich uczniów, co pozytywnie oddziałuje na ich pewność siebie i motywację do dalszego rozwoju.

Porządny profesor to również osoba, jaka potrafi budować zależności z uczniami, jest otwarty i pomocny, umie słuchać i udzielać konsultacji. On/ona pojmuje, że każdy słuchacz jest inny i ma swoje osobiste potrzeby i trudności. Zatem także umie dobrać swoje metody edukowania do każdego ucznia i pomaga mu/jej w rozwiązywaniu problemów.

Rzetelny profesor to także postać, jaka umie dopasować swoje metody kształcenia do różnych stylów kształcenia się swoich uczniów, ażeby każdy mógł wydajnie adaptować wiedzę. Potrafi on/ona także aplikować różnorodne metody kształcenia, takie jak praca w grupach, projekty, prezentacje, aby uatrakcyjnić tok nauki i utrzymać atencję uczniów.

Porządny profesor to również osoba, jaka jest elastyczna i potrafi dobrać swoje plany lekcji do bieżących potrzeb i zainteresowań swoich uczniów, a także jest otwarty na wprowadzanie nowych procedur i narzędzi nauczania.

Warto nadmienić, że porządny nauczyciel to również osoba, jaka jest otwarta do asystowania swoim słuchaczom poza godzinami lekcyjnymi, lub to poprzez indywidualne konsultacje, czy też poprzez udział w różnorodnych kołach zainteresowań lub projektach.

Reasumując, rzetelny profesor to postać, jaka jest energiczna, elastyczna, motywująca, i jaka dba o postęp swoich uczniów, zarówno pod względem edukacyjnym, jak i osobistym.